הסיפור שלנו

logo_havat_rom

במידה וביצעת הזמנה אונליין אתם מוזמנים לבצע שינויים וביטולים באתר

https://www.simplebooking.it/ibe2/hotel/9353?lang=HE&returnUrl=%2Fibe2%2Fhotel%2F9353&cur=ILS

במידה וביצעתם הזמנה טלפונית אתם מוזמנים לפנות למרכז ההזמנות.

 

הודעה בדבר חוק הגנת הצרכן וביטולים

בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א1981, בעסקת מכר מרחוק, צרכן (כהגדרתו בחוק) רשאי לבטל את

העסקה בתוך 14 ימים מיום עריכת העסקה, או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטיה, לפי המאוחר, אם

מועד ביטול העסקה אי  נו חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;

 

במקרים בהם העסקה בוצעה באמצעות מכר מרחוק עם מזמין שהוא אדם בעל מוגבלות, אזרח ותיק או עולה

חדש (כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן), הצרכן רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית

העסקה או מיום קבלת המסמך, לפי המאוחר, וכן לא פחות משבעה ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד

מתן השירות, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן (לרבות תקשורת

אלקטרונית).

 

במקרה של ביטול כאמור הצרכן זכאי, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעה על הביטול, לקבל את אותו חלק

ממחיר העסקה ששולם על ידו עד לאותה העת, בניכוי דמי ביטול בשיעור שלא יעלו על 5% או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם, למעט במקרה של ביטול עקב פגם, אי התאמה, עקב אי-

אספקת השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה .

 

ניתן לבטל עסקה שבוצעה באתר האינטרנט של החברה באמצעות כל אחד מהאמצעים הבאים ובהתאם לפרטים המפורטים להלן:

באמצעות לחיצה על הקישור לצורך מתן הודעה ביטול באתר האינטרנט של החברה;

באמצעות שירות הלקוחות של החברה בטלפון‏‏‏‏‏‏‏‏‏‎‎‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‎‎‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‎‎‏‏‏ ‎ 052-4457777;

באמצעות דוא"ל: reservations@glow-glamping.com  ;

באמצעות שליחת דואר רשום לכתובת: חוות רום, הר כמון;

 

הודעת הביטול נדרשת לכלול את שם הצרכן וכן מספר הזהות שלו. למען הנוחות ולצורך איתור יעיל יותר של העסקה, ייתכן והלקוח יתבקש לציין גם את מספר הזמנה ופרטים מזהים נוספים.