חוות רום רוצה שנתקרב.
נתקרב לאדמה, נתקרב לעצמנו,
נתקרב למקורות המזון שלנו, נתקרב זה לזה.
החווה מקדמת חקלאות בת קיימא ודואגת לשמירה על האיזון
 העדין שבין צרכי הטבע לצרכי האדם.

בקרוב האתר החדש...

חוות רום רוצה שנתקרב.
נתקרב לאדמה, נתקרב לעצמנו,
נתקרב למקורות המזון שלנו, נתקרב זה לזה.
החווה מקדמת חקלאות בת קיימא ודואגת
לשמירה על האיזון העדין שבין צרכי הטבע
לצרכי האדם.

בקרוב האתר החדש...

דילוג לתוכן