בית שמזמין אליו אנשים של ידע
ואנשים שרוצים לדעת

קרוב לאדם

בחוות רום אנחנו רוצים להתקרב למקורות המזון שלנו, לאדמה הטובה ולעצמנו. במרכז הסדנאות נבקש להעמיק את הקשר בין אדם לאדמה דרך הגוף: נתרגל יוגה ונלמד תנועה, נלמד מלאכות קדומות ונעבוד בחומרים טבעיים, נתרגל מדיטציה והתבוננות פנימית. מרכז הסדנאות עתיד להיפתח בחודשים הקרובים.

סדנאות

גידול ירקות

אחת המטרות ששמנו לעצמינו בחוות רום היא
לסגור את הפער בין האדמה לצלחת.
מתוך אהבה גדולה לעבודת האדמה ולפירותיה
והחשיבות של טריות המזון ללא עיבוד
תעשייתי בנינו בית אוכל בריא – בית האוכל
של אבא גיל

רוצה להירשם? דבר איתנו

דבוראות

אחת המטרות ששמנו לעצמינו בחוות רום היא
לסגור את הפער בין האדמה לצלחת.
מתוך אהבה גדולה לעבודת האדמה ולפירותיה
והחשיבות של טריות המזון ללא עיבוד
תעשייתי בנינו בית אוכל בריא – בית האוכל
של אבא גיל

רוצה להירשם? דבר איתנו

סדנת ריקוד

אחת המטרות ששמנו לעצמינו בחוות רום היא
לסגור את הפער בין האדמה לצלחת.
מתוך אהבה גדולה לעבודת האדמה ולפירותיה
והחשיבות של טריות המזון ללא עיבוד
תעשייתי בנינו בית אוכל בריא – בית האוכל
של אבא גיל

רוצה להירשם? דבר איתנו

קורסים

גידול ירקות

אחת המטרות ששמנו לעצמינו בחוות רום היא
לסגור את הפער בין האדמה לצלחת.
מתוך אהבה גדולה לעבודת האדמה ולפירותיה
והחשיבות של טריות המזון ללא עיבוד
תעשייתי בנינו בית אוכל בריא – בית האוכל
של אבא גיל

רוצה להירשם? דבר איתנו

דבוראות

אחת המטרות ששמנו לעצמינו בחוות רום היא
לסגור את הפער בין האדמה לצלחת.
מתוך אהבה גדולה לעבודת האדמה ולפירותיה
והחשיבות של טריות המזון ללא עיבוד
תעשייתי בנינו בית אוכל בריא – בית האוכל
של אבא גיל

רוצה להירשם? דבר איתנו

סדנת ריקוד

אחת המטרות ששמנו לעצמינו בחוות רום היא
לסגור את הפער בין האדמה לצלחת.
מתוך אהבה גדולה לעבודת האדמה ולפירותיה
והחשיבות של טריות המזון ללא עיבוד
תעשייתי בנינו בית אוכל בריא – בית האוכל
של אבא גיל

רוצה להירשם? דבר איתנו